PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:TÉMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘŮ

Semináře jsou pořádány jednou za čtyři měsíce a mají za cíl seznámit účastníky se současným stavem ochrany duševního vlastnictví s přímou vazbou na obor chemie, otázkami současné legislativy v oblasti chemické výroby, aktuálním stavem chemické výroby ve světě a možnostmi rozvoje spolupráce mezi akademickým a průmyslovým sektorem.


Registrace na nejbližší akce viz. sekce Aktuality

  • Základní přehled o možnostech právní ochrany výsledků VaV v oblasti chemie a postup při uplatňování patentových nároků
  • Pojmy FDA, GMP, DMF a další zkratky, které spolu souvisí v současném procesu farmaceutické výroby
  • Aktuální situace a možnosti dalšího rozvoje chemického výzkumu a výroby u nás a ve světě
  • Současná legislativa v nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
  • Podmínky proveditelnosti a udržitelnosti projektů aplikovaného výzkumu
  • Zdroje podpory pro společný výzkum akademických a výrobních organizací
  • Podmínky úspěšného transferu technologie z výzkumné organizace do výrobního podniku
  • Spin-off firma – předpoklady vzniku a praktické fungování, příklady chemických spin-off firem


2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ