PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:REAKCE STÁŽISTŮ A ŠKOLITELŮ


TEVA

Na stáži ve firmě TEVA jsem byla již potřetí a hodnotím ji velice kladně, co se týče mé praxe do budoucna. Během stáže jsem měla možnost nahlédnout do pracovního dění a seznámit se s přístoji, které jsem v škole neměla možnost vidět. Kolektiv pracovníků byl velmi vstřícný a ochotný. Během praxe byly pro nás uspořádany dvě exkurze na jiná pracoviště v rámci této firmy. Velký zážitkem pro mě bylo vidět pracoviště pro výrobu želatinových tobolek v nové části závodu. Velice kladně hodnotím organizační zajištění jak ze strany zaměstnanců projektu PRAK, tak zaměstnanců firmy TEVA. Zvláště kladně hodnotím finanční podporu projektu.

Mgr. Jana Hruzíková
studentka 3.r. doktorského studia oboru Analytická chemie
Po ukončení bakalářského studia mi bylo umožněno, v souvislosti s projektem PRAK, se zúčastnit stáže ve farmaceutické společnosti TEVA. Stáž jsem absolvovala po dobu 3. týdnů na vývoji HAPI pod vedením školitelky paní Mgr. Romany Koryťákové. Po odborné i praktické stránce byla stáž pro mě obrovskou zkušeností. Naučila jsem se novým věcem jako je práce v glove boxu nebo syntéza v inertním prostředí. Přístup své školitelky hodnotím velmi kladně. Po celou dobu mi vycházela vstříc, udělovala mi cenné rady a informace. K organizačnímu zajištění stáže nemám co vytknout. Vše proběhlo naprosto bezchybně. Velmi pozitivně hodnotím finanční podporu projektu a exkurzi v novém závodě, která byla pro mne velkým přínosem.

Absolvování stáže mi umožnilo poznat nový kolektiv lidí, získat nové zkušenosti a cenné informace.

Michaela Gilíková
studentka 1. r. navazujícího magisterského studia oboru Bioorganická chemie
Stáž v Tevě pro mě byla obrovským přínosem z několika důvodů. Především je to jedinečná šance podívat se do nadnárodní farmaceutické firmy. Člověk má možnost vidět a často i pracovat s přístroji, o kterých se ve škole jen učí. Velkým zážitkem pro mě byla např. práce v "glove boxu". Mimo jiné se člověk dostane do zajímavého kolektivu zaměstnanců Tevy a může také obdivovat krásy Opavy. V neposlední řadě musím velice ocenit pomoc zaměstnanců projektu PRAK za PřF i Tevu při organizaci a zařizování této stáže, bez níž by to nebylo tak snadné a možná i reálné. Finanční podpora projektu byla tzv. třešničkou na dortu, protože jsem nemusela platit náklady spojené se stáží (obědy, doprava a ubytování).

Barbora Dvořáková
studentka 1. r. doktorského studia oboru Analytická chemie


TEVA patří mezi farmaceutické společnosti působících na trhu generických léčiv. V České republice vlastní tato firma továrnu, která se nachází na okraji Opavy. Stojí tam výrobní hala, kde se připravují aktivní farmaceutické substance (API), k tomu je přidružený výzkum, tabletárna a další nezbytnosti jako sklad, jídelna a podobně.

Studenti Přírodovědecké fakulty UP nacházejí uplatnění ve výzkumu, kde se podílejí na vývoji účinných látek. Samotná syntéza je určena výhradně studentům organické chemie. Ostatní studenti najdou umístění na analytice, kde (podle toho co jsem viděl) zpravidla měří na HPLC. Další studenti se podílejí na krystalizacích API, to zejména že hledají různé (pokud možno nepatentované) polymorfní struktury. Já osobně studuji organiku, takže mám z TEVY zkušenosti ze syntetické části výzkumu.

Během své první stáže jsem spolupracoval s bývalou absolventkou PřF UP Romanou Koryťákovou, která pracuje v TEVĚ na vývoji HAPI (vysoce účinné farmaceutické látky). Pomáhal jsem ji s optimalizací syntézy nejmenovaného cytostatika, prováděl jsem Romanou navržené experimenty a postupy jsem zapisoval do laboratorního deníku. Při své druhé návštěvě TEVY jsem dostal na starost vlastní projekt, jednalo se o selektivní přípravu nečistot, které vznikají při výrobě nejmenovaného cytostatika. Tyto látky pak měly posloužit jako standardy pro kontrolu kvality. Obě stáže byly zakončeny poměrně úspěšně a myslím, že s oboustrannou spokojeností.

Personál výzkumu v TEVĚ je velice zkušený a leccos praktického jsem od nich pochytil. Na studenty jsou v Opavě zvyklí, jelikož se jich tam během prázdnin vystřídají desítky, nedělá jim problém s námi stážisty pracovat. Laboratoře mají špičkově vybavené, nechybí tam téměř nic, dokonce mají na HAPI glove boxy, takže se člověk nemusí obávat práce ani s těmi nejnepříjemnějšími látkami. Celkově bych řekl, že se mi praxe v TEVĚ vyplácí, protože jsem tam získal dost cenné zkušenosti.

Mgr. Lukáš Jedinák
student 1. r. doktorského studia oboru organická chemie


Ve společnosti Teva realizoval svoji odbornou stáž i absolvent magisterského oboru analytická chemie Mgr. Petr Doležal. Přesto, že Petrovi jsme oproti původnímu plánu v souvislosti s pravidly projektu PRAK nakonec nemohli náklady na stáž uhradit a Petr si vše platil sám, hodnotí svůj pracovní pobyt velice kladně. Dovoluji si citovat část jeho dopisu:

"Tímto bych Vám chtěl poděkovat za zřízení této stáže. Sice to nevyšlo, tak jak bylo původně plánováno, přesto však stáž ve firmě Teva Czech Industries s.r.o. a celkový pobyt v Opavě považuji za krásnou část mých prázdnin."


Dagmar Petrželová
odborná řešitelka mobility studentů projektu PRAK


TEVA, Synthon, s.r.o.

Během prvního ročníku magisterského studia se mi v souvislosti s projektem PRAK naskytla příležitost zúčastnit se stáže ve dvou farmaceutických firmách (Teva Czech Industries s .r.o. a Synthon s.r.o.).. V obou případech se mé očekávání jednoznačně splnilo. Po odborné i praktické stránce byly stáže velmi prospěšné. Bylo mi umožněno nahlédnout do „zákulisí“ podniku. Seznámila jsem se nejen s hlavními cíly výzkumu, ale také například s principem uplatňování patentové ochrany ve společnosti a získala jsem i mnoho dalších poznatků. Především jsem se ale podílela na různých výzkumných aktivitách, včetně práce na laboratorních přístrojích. Jelikož jsem na zadaných úkolech směla pracovat samostatně, mohla jsem tak své znalosti ze školy využít v praxi. Rovněž školitelův přístup byl velmi kladný a ochotně se mi věnoval. Vycházel mi vstříc a uděloval mi cenné rady a informace. Organizační zajištění stáže jak ze strany poskytovatele, tak i ze strany projektu PRAK proběhlo naprosto bezchybně. Absolvováním stáží jsem získala nejen nové vědomosti a zkušenosti, ale také jsem poznala příjemný kolektiv mladých lidí a prožila několik krásných týdnů v zajímavých městech.

Petra Nováková
studentka 2. r. navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie


2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ