PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:KONFERENCE18.-19. 4. 2012 - Conference on Academy and Industry Cooperation 2012


Průběh akce:

Ve dnech 18. a 19. 4. 2012 se uskutečnila Conference on Academy and Industry Cooperation 2012, která byla tématicky zaměřená na:

- Představení jednotlivých subjektů a shrnutí významných výsledků
- Komercionalizace výzkumu
- Spolupráce firem a akademického prostředí
- Nabídka odborné spolupráce a služeb

První den zahájil akademickou sekci konference Prof. Marvin J. Miller, University of Notre Dame, US, následován zástupci Ústavu  molekulární  a  translační  medicíny, Olomouc, Centrum  regionu  Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc, Katedry  analytické  chemie, PřF UP Olomouc a Vysoké  školy  chemicko-technologické v Praze. V průmyslové sekci prezentovali firmy Farmak a.s., Olomouc, Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Synthon s.r.o., Blansko, Zentiva Group, a.s., Praha, Vědeckotechnický park UP v Olomouci, AB Pharma s.r.o., Hradec Králové, Synthesia a.s., Pardubice.

Druhý den konference po posterové sekci doprovázené panelovou diskusí vystoupili se svou přednáškou Prof.  Marvin  J.  Miller, University of Notre Dame, USA a Doc.  MUDr.  Marián  Hajdúch, Ph.D., ÚMTM, Olomouc.

Konference se zúčastnilo první den v prostorách Přírodovědecké fakulty v Olomouci 73 osob. Druhý den konferenci tentokrát v nové budově Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP v Olomouci navštívilo 70 účastníků. Byli mezi nimi studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci (Přírodovědecké fakulty – chemických oborů, dále Centrum Haná, RCPTM, VTP, CRH a Lékařské fakulty – zejm. ÚMTM, LEM) i dalších vysokých škol (UTB ve Zlíně, UK v Praze, VŠCHT v Praze), a také zástupci soukromých firem (viz. výše).

Fotogalerie

Prezenční listina 18.4.2012

Prezenční listina 19.4.2012

Dotazníky 18.4.2012

Dotazníky 19.4.2012

Ohlasy na akci

Účastníci (statistika)

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ