PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE24. 6. 2010 - Chemické databáze - aktuální přehled možností


Průběh akce:

Dne 24. 6. 2010 se v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil seminární blok na téma:

Chemické databáze - aktuální přehled možností.

V rámci semináře vystoupili celkem tři odborní lektoři:

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. (VŠCHT Praha), který zahájil mítink seminářem na téma Chemické báze dat – současná situace v přístupu, možnostech využívání a perspektivy dalšího vývoje. Ve svém referátu sumarizoval možnosti nejdůležitějších chemických bází dat a navazujících primárních zdrojů, demonstroval nejdůležitější aspekty, včetně zásadní otázky možností využívání pro různé skupiny chemiků. Pozornost byla věnována i klíčové otázce financování a licenčních podmínek, včetně podmínek pro chemický průmysl. Součástí semináře byla i praktická ukázka vyhledávání pomocí databáze Scifinder Scholar

Ing. Bohumil Boček, Ing. Jaroslav Horký (Medistyl, spol.s.r.o., Středoevropské informační středisko, Praha), kteří poskytli posluchačům informace k možnostem získávání patentových informací ze sítě STN International. Během referátu byl podán celkový přehled o databázích v síti STN International, které zahrnují aktuální informace o patentech se zaměřením na chemii a farmacii, možnosti rešeršní strategie (včetně maskování a proximitních operátorů), multifile searching, vyhledávání národních a designovaných patentů (Evropský a tzv. světový patent), defenzivní publikace, ukázky struktury záznamu a „přidané hodnoty“ ve vybraných databázích sítě STN International.

Přednášek se zúčastnilo celkem 30 posluchačů z řad studentů, akademických pracovníků (např. UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín) a zaměstnanců firem (Farmak a.s., Teva Pharmaceuticals, VÚOS a.s.).

Fotogalerie

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ