PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:REALIZAČNÍ TÝMDoc. RNDr. Jan Hlaváč Ph.D.

Hlavní řešitel projektu

Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.

Katedra organické chemie UP Olomouc (vedoucí katedry)

Tel.: +420 585634405
Fax.: +420 585634465
E-mail: hlavac@orgchem.upol.cz

Ing. Petra Ochmannová

Manažerka projektu

Ing. Petra Ochmannová

Projektový servis UP (projektová manažerka)

Tel.: +420 585631404
E-mail: petra.ochmannova@upol.cz

Ing. Jana Camfrlová

Asistent

Ing. Radka Navrátilová

Katedra organické chemie UP Olomouc

Tel.: +420 585634406
Fax.: +420 585634465
E-mail: navratilova@orgchem.upol.cz

Prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.

Koordinátor - sektor průmyslové organické chemie

Prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.

Katedra organické chemie UP Olomouc (zástupcem vedoucího katedry pro komerční aktivity)

Tel.: +420 585547230
Fax.: +420 585634465
E-mail: hradil@farmak.cz

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Koordinátor - sektor analytické chemie

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Katedra analytické chemie UP Olomouc (vedoucí katedry)

Tel.: +420 585634415
E-mail: lemr@prfnw.upol.cz

RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Odborný řešitel - sektor organické chemie

RNDr. Miroslav Soural, Ph.D

Katedra organické chemie UP Olomouc (odborný asistent)

Tel.: +420 585634418
Fax.: +420 585634465
E-mail: soural@orgchem.upol.cz

RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.

Odborný řešitel - sektor analytické chemie

RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.

Katedra analytické chemie UP Olomouc (odborný asistent)

Tel.: +420 585434413
E-mail: frycak@prfnw.upol.cz

Mgr. Dagmar Petrželová

Odborný řešitel – mobilita studentů I.

Mgr. Dagmar Petrželová

Děkanát PřF UP (HR specialista)

Tel.: +420 585634003
Fax.: +420 585634002
E-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Pavla Hennerová

Odborný řešitel – mobilita studentů II.

Bc. Pavla Hennerová

Děkanát PřF UP

Tel.: +420 585634003
Fax.: +420 585634002
E-mail: pavla.hennerova@upol.cz

Ing. Martin Grepl

Odborný řešitel – sektor prům. analytické chemie

Ing. Martin Grepl

Farmak a.s.

Tel.: +420 585547470
E-mail: grepl.m@farmak.cz

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ