PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE26. 1. 2010 - Současné možnosti využití NMR spektroskopie


Průběh akce:

Dne 26. 1. 2010 se v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil seminární blok na téma:

Současné možnosti využití NMR spektroskopie.

Seminář vedl Ing. Marek Kuzma, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha) a zaměřil se především na využití NMR pro identifikaci vysokomolekulárních látek, směsí a dále využití NMR ve farmacii (zejména kvantitativní metody nukleární magnetické rezonance). Účastníci měli také možnost získat informace o aplikaci NMR pro screening metabolických chorob, profilování tuků, toxikologický screening, NMR v analýze potravin apod. a prodiskutovat možnosti uplatnitelnosti NMR technik pro své konkrétní aplikace či sdělit své zkušenosti s touto metodou.

Semináře se zúčastnilo celkem 40 posluchačů z řad studentů, akademických pracovníků (např. UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín) a zaměstnanců firem (Farmak a.s., Teva Pharmaceuticals, VÚOS a.s.).

Fotogalerie

Ohlasy na akci

Účastníci (statistika)

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ