PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:REAKCE STÁŽISTŮ A ŠKOLITELŮ


Synthon s.r.o.

Roman působil velmi aktivně, měl zájem o metody provozované v laboratoři. Sám vyřešil jeden lékopisný test. Jeho proaktivní styl práce nás velmi oslovil. Stáž lze považovat za velmi úspěšnou a zvládnutou!

Ing. Radmila Centnerová
Synthon s.r.o.


Během mé praxe jsem pracovala v laboratoři na oddělení kontroly kvality, kde jsem se seznámila s náplní práce v režimu GMP.

Samostatně jsem si vyzkoušela analýzu vstupních materiálů (stanovení bodu tání, indexu lomu, obsahu vody a síranového popela, IR spektrofotometrické identifikační stanovení, měření na UV-VIS, důkaz cukrů v pearlitolu,...). Dále jsem se seznámila s instrumentálními metodami GC a HPLC a účastnila jsem se vzorkování a označování vzorků.

Atmosféra na pracovišti byla příjemná a přátelská. Zaměstnanci mi vše velmi ochotně vysvětlili a trpělivě odpovídali na mé dotazy. Při práci v laboratořích mi zaměstnanci vysvětlovali, jak co nejsnadněji a nejefektivněji danou úlohu zpracovat.

Absolvování této stáže bych všem velmi doporučila. Pro mě osobně byla stáž největším přínosem především z hlediska aplikace teoretických znalostí v praxi. Zprostředkování stáže bylo bezproblémové a komunikace s pracovníky projektu byla výborná.

Monika Jarošová
Monika Jarošová 2. r. navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie


V prvním ročníku navazujícího magisterského studia jsem dostala nabídku zúčastnit se odborné stáže ve firmě Synthon, s. r. o. v Blansku. Synthon je významná farmaceutická společnost, ve které jsem strávila tři týdny. Stáž pro mě byla obrovským přínosem. Seznámila jsem se s celkovým chodem firmy, jak spolupracují jednotlivá oddělení a čím se firma zabývá. Zároveň jsem si na oddělení QC, kde jsem pracovala, vyzkoušela odebírání vzorků (jak surovin, tak meziproduktů výroby) a jednotlivé analýzy, které jsem měla možnost si vyzkoušet sama. Kolektiv v laboratoři i vedoucí pracovníci byli velice příjemní, velmi ochotně zodpovídali všechny mé dotazy a také mi umožnili podívat se i na jiná oddělení. Stáž v této firmě mohu jedině doporučit. Je to výborná možnost seznámit se s chodem v laboratoři a získat praxi v oboru.

Zároveň bych chtěla poděkovat pracovníkům projektu, se kterými jsem stáž domlouvala. Jednání bylo příjemné, rychlé a bez problémů. Děkuji Vám.

Hana Švecová
2.r. navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemieSynthon, s.r.o. (Blansko)

O projektu PRAK a možnosti studentské stáže jsem se dozvěděl na základě doporučení a následně z webových stránek projektu.

Po kontaktování paní magistry Petrželové mi byla nabídnuta stáž v Synthonu Blansko na Oddělení kontroly kvality u paní Ing. Centnerové. Této možnosti jsem velmi rád využil nejen pro seznámení se s nadnárodní farmaceutickou společností, ale také jako příležitosti uplatnit své znalosti v praxi.

Synthon Blansko disponuje moderními výrobními halami pro produkci aktivních farmaceutických látek, dále laboratořemi pro kontrolu kvality a také laboratořemi pro výzkum a vývoj. Vybavení těchto laboratoří je na velmi vysoké úrovni a panují zde přísné kontrolní režimy z důvodu práce s farmaky.

Při první návštěvě mě zaujalo velmi přátelské jednání ze strany zaměstnanců, kteří mě ochotně seznámili s činností a bohatým vybavením laboratoře oddělení QC. Během stáže jsem samostatně plnil přidělené úkoly, týkající se jak činnosti kontroly kvality vstupních surovin a vyrobených léčiv, tak také související s administrativou, která v tomto typu laboratoře tvoří nemalou část práce. Navíc moje stáž probíhala v období, kdy se laboratoř připravovala na blížící se audit. Proto jsem také získal základní přehled o velmi rozsáhlé dokumentaci týkající se veškeré činnosti laboratoře.

Absolvovanou stáž v Synthonu hodnotím velmi pozitivně, ať již z důvodu získání velkého množství zkušeností, ale také proto, že jsem se mohl seznámit s velmi přátelským kolektivem a mimo jiné poznat pěkné moravské město.

Tímto bych chtěl poděkovat paní Mgr. Petrželové a dalším pracovníkům v projektu za zajištění stáže a také kolektivu z oddělení QC v Synthonu Blansko.

Bc. Roman Papoušek
student 2. r. magisterského studia oboru Analytická chemie
TEVA, Synthon, s.r.o.

Během prvního ročníku magisterského studia se mi v souvislosti s projektem PRAK naskytla příležitost zúčastnit se stáže ve dvou farmaceutických firmách (Teva Czech Industries s .r.o. a Synthon s.r.o.).. V obou případech se mé očekávání jednoznačně splnilo. Po odborné i praktické stránce byly stáže velmi prospěšné. Bylo mi umožněno nahlédnout do „zákulisí“ podniku. Seznámila jsem se nejen s hlavními cíly výzkumu, ale také například s principem uplatňování patentové ochrany ve společnosti a získala jsem i mnoho dalších poznatků. Především jsem se ale podílela na různých výzkumných aktivitách, včetně práce na laboratorních přístrojích. Jelikož jsem na zadaných úkolech směla pracovat samostatně, mohla jsem tak své znalosti ze školy využít v praxi. Rovněž školitelův přístup byl velmi kladný a ochotně se mi věnoval. Vycházel mi vstříc a uděloval mi cenné rady a informace. Organizační zajištění stáže jak ze strany poskytovatele, tak i ze strany projektu PRAK proběhlo naprosto bezchybně. Absolvováním stáží jsem získala nejen nové vědomosti a zkušenosti, ale také jsem poznala příjemný kolektiv mladých lidí a prožila několik krásných týdnů v zajímavých městech.

Petra Nováková
studentka 2. r. navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie


2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ