PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:REAKCE STÁŽISTŮ A ŠKOLITELŮ


CPN s.r.o.

Stáž hodnotím kladně. Evě se podařilo vnést trochu světla do problematiky analýzy hydrofobizovaných derivátů polysacharidů, což je pro náš útvar velmi užitečné.

Mgr. Radovan Buffa, Ph.D.
CPN s.r.o.V Contipru jsem strávil na stáži celý jeden měsíc. Z doslechu jsem věděl, že společnost patří mezi vyspělé biotechnologické fabriky, a že je (aspoň v Evropě) jedničkou na trhu s Hyaluronanem. Téměř vše se tam točí kolem tohoto biopolymeru. Výzkum mají rozdělený do několika částí: laboratoř chemických syntéz, laboratoř instrumentální analýzy, tkáňové inženýrství, lékařské aplikace a další. Výzkum je technologicky špičkově vybaven, mají tam NMR, HPLC, MS a spoustu dalších přístrojů.

Já jsem většinu svého pobytu v Contipru strávil v laboratoři chemických syntéz, tedy přesně v mém studijním oboru. Dostal jsem na starost vlastní projekt, který předem připravila pracovnice výzkumu. Jednalo se o chemické modifikace hyaluronanu a charakterizace připravených látek pomoci NMR, SEC-MALLS a IR. Měl jsem možnost odzkoušet určité metody, které charakterizují práci s tak citlivými látkami, jako jsou biopolymery. Tedy techniky, se kterými se na škole prakticky nesetkám, konkrétně se jedná o ultrafiltraci a sprejové odpařování.

Podmínky pro absolvování stáže byly výborné, zaměstnanci zcela ochotně spolupracovali. Každé léto se tam koná letní škola biotechnologie, kterou absolvují studenti různých univerzit, proto jsou zaměstnanci na práci se stážisty zvyklí. Díky stáži v Contipru jsem získal cenné zkušenosti, které by se mohly v budoucnu hodit.

Mgr. Lukáš Jedinák
student 1. r. doktorského studia oboru organická chemie


2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ