PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:TÉMATICKÉ OKRUHY PŘEDNÁŠEK

Přednášky jsou realizovány formou přednáškových dní jednou za čtyři měsíce lektory jak z akademického prostředí, tak z průmyslu. Cílem je efektivní předávání informací o průmyslovém výzkumu pracovníkům v akademickém prostředí a v opačném směru rozšíření znalostí odborníků z industriální sféry o nejnovější poznatky v chemických oborech získané na akademických pracovištích v ČR i ve světě.


Registrace na nejbližší akce viz. sekce Aktuality

 • Využití solid-phase syntézy pro přípravu organických sloučenin
 • Kombinatoriální chemie a její potenciál ve výzkumu originálních sloučenin
 • Green Chemistry – současný stav a budoucnost
 • Iontové kapaliny – jejich význam a využití
 • Organokatalytické reakce – jejich význam v moderní organické syntéze
 • Možnosti aplikací superkritických plynů v průmyslové praxi
 • Studium polymorfie a využití při přípravě aktivních farmaceutických substancí
 • Katalytické použití solí kovů v organické syntéze
 • Polykondenzované heterocyklické sloučeniny a jejich použití v materiálových vědách
 • Využití HPLC v separaci opticky aktivních sloučenin
 • Současné možnosti CE a její potenciál v analytické chemii
 • Hmotnostní spektrometr – moderní analytický nástroj
 • NMR – možnosti jeho začlenění do průmyslového výzkumu
 • Aktuální stav nanotechnologie v oblasti chemie
 • Analýza metabolitů – významný krok ve vývoji farmaceutických substancí
 • Analýza složek životního prostředí v zajištění udržitelného rozvoje
 • Elektrochemická čidla v kontrole chemických výrob
 • Moderní technologie v nakládání s odpady
 • Význam biotechnologií v moderním chemickém průmyslu
 • Rychlé analýzy při kontrole výrobních procesů
 • Separační metody v průmyslové praxi
 • Fázové rovnováhy ve výrobním procesu
 • Kvalifikované přístupy k odběru vzorků
 • Řešení problémů při přenosu technologie z laboratoře do výroby

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ