PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE21. 6. 2011 – Seminář se studenty


Průběh akce:


Dne 21.6. 2011 se na PřF UP v Olomouci uskutečnil seminář určený studentům, kteří se v rámci řešení projektu PRAK zúčastní v létě a na podzim 2011 stáží v soukromých firmách.

V průběhu akce nejprve vystoupil hlavní řešitel projektu Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., který seznámil studenty s hlavními body a náplní samotného projektu. Dále vystoupil Prof. RNDr. Pavel Hradil, CSc., který z pozice vedoucího výzkumu a vývoje firmy Farmak a.s. upozornil studenty na specifika a odlišnosti akademického a soukromého sektoru. Studenti byli poučeni o hlavních zásadách chování v průběhu svých stáží tak, aby byl zajištěn jejich hladký průběh.

Semináře se zúčastnilo celkem 10 studentů, kteří měli možnost v následné diskuzi získat odpovědi na všechny své dotazy a nejasnosti.

Fotogalerie

Ohlasy na akci

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ