PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE24. 6. 2010 - Syntéza na pevné fázi-praktické ukázky


Průběh akce:

Dne 24. 6. 2010 se v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil seminární blok na téma:

Syntéza na pevné fázi-praktické ukázky.

Účastníci semináře, který se konal v laboratořích Katedry organické chemie, měli možnost shlédnout ukázky provedení syntézy na pevné fázi a získat tak reálnou představu o aplikovatelnosti této techniky. Seminář byl veden následujícími lektory:

Prof. Viktor Krchňák (University of Notre Dame, USA)
RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. (KOCH PřF UP Olomouc)
Mgr. Barbora Vaňková (KOCH PřF UP Olomouc)
Ing. Petr Funk (KOCH PřF UP Olomouc)

Semináře se zúčastnilo celkem 40 posluchačů z řad studentů, akademických pracovníků (např. UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín) a zaměstnanců firem (Farmak a.s., Teva Pharmaceuticals, VÚOS a.s.).

V průběhu semináře byly posluchačům mimo jiné podány následující informace:

  • Praktické zásady při používání polystyrenových pryskyřic
  • Přehled a použití základních formulací polystyrenových pryskyřic
  • Analytické postupy používané při vývoji a optimalizaci syntézy
  • Přehled dostupného instrumentální vybavení pro provedení syntézy na pevné fázi
  • Základní možnosti provedení kombinatoriální syntézy na pevné fázi
  • Možnosti (polo)automatizace syntézy


Součástí semináře byla demonstrace syntézy na pevné fázi s použitím Domino block syntetizéru a La Marast syntetizéru. Přednášek se zúčastnilo celkem 20 posluchačů z řad studentů, akademických pracovníků (UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín) a zaměstnanců firem (Farmak a.s., Teva Pharmaceuticals, VÚOS a.s.).

Fotogalerie

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ