PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ


DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU STUDENTŮ O JEJICH PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Během první fáze projektu proběhlo plánované dotazníkové šetření na zjištění zájmu o pracovní uplatnění studentů magisterských a doktorských studijních programů oborů chemie ve vědě a výzkumu. Šetření slouží jako podklad k účasti cílové skupiny studentů na nabízených aktivitách projektu PRAK.

a) Stručný komentář k výsledkům dotazníků studentů magisterských studijních programů:


osloveno:90 studentů
návratnost:57 %
obory s největší návratností:100 %respondenti oboru organická chemie
95 %respondenti oboru analytická chemie
50 % respondenti oboru chemie životního prostředí
41 %respondenti oboru materiálová chemie
38 %respondenti oboru biochemie

U respondentů magisterských studijních programů bylo šetřením zjištěno, že 47% studentů, kteří vyplnili dotazník, vážně zvažují nebo jsou rozhodnuti pracovat ve vědě a výzkumu. Největší procento zájmu o práci ve vědě je na oborech analytická chemie a dále pak organická chemie. Dalších 41% respondentů všech magisterských chemických oborů chce mít pracovní uplatnění ve vědě a výzkumu z určité části. Celkově tedy má zájem o své uplatnění ve vědě a výzkumu ¾ respondentů. 57% respondentů má zájem o další vzdělávání ve vědě a výzkumu. 78% respondentů má zájem o odbornou stáž v oblasti vědy a výzkumu.

b) Stručný komentář k výsledkům dotazníků studentů doktorských studijních programů:


osloveno:48 studentů
návratnost:48 %
obory s největší návratností:74 % respondenti oboru organická chemie
71 %respondenti oboru analytická chemie
18 % respondenti oboru biochemie

U respondentů doktorských studijních programů bylo šetřením zjištěno, že 26% studentů, kteří vyplnili dotazník, vážně zvažují nebo jsou rozhodnuti pracovat ve vědě a výzkumu. Největší procento zájmu o práci ve vědě je na oborech organická chemie a dále pak biochemie a analytická chemie. Dalších 70% respondentů všech doktorských oborů chemie chce mít pracovní uplatnění ve vědě a výzkumu z určité části. Celkově tedy má zájem o své uplatnění ve vědě a výzkumu 96% respondentů. 74% respondentů má zájem o vzdělávání ve vědě a výzkumu. Těmto studentům jsou zasílány pozvánky na přednášky a semináře projektu PRAK. 83% respondentů má zájem o odbornou stáž v oblasti vědy a výzkumu.

Celkové hodnocení dotazníkového šetření:


Šetřením bylo zjištěno, že přes 4/5 z respondentů má zájem pracovat v oblasti vědy a výzkumu. Tito studenti se stávají potenciální cílovou skupinou projektu PRAK.

Studenti, kteří vyjádřili svůj zájem o další vzdělávání ve vědě a výzkumu (2/3 respondentů), jsou oslovováni zaměstnanci projektu PRAK s nabídkami odborných přednášek a seminářů a těchto vzdělávacích akcí se zúčastňují. Nabídky přednášek a seminářů naleznete zde.

Celé 4/5 respondentů se zájmem o odbornou stáž jsou postupně na stážích ve firmách umísťovány. Informace o organizovaných stážích a jejich výsledcích uvádíme zde.

Podle očekávání mají o práci ve vědě a výzkumu větší zájem studenti doktorských studijních programů než magisterských programů. S tím souvisí stejná převaha doktorandů se zájmem o další vzdělávání ve vědě a výzkumu i o účast na odborných stážích. Překvapivý je však pozitivní zájem studentů magisterských programů o oblast vědy a výzkumu, a to jak o vzdělávání a stáže, tak i o budoucí práci ve vědě, co do jejich počtu, i když v poměru zájem/respondent jsou výraznější studenti doktorských programů.

Přehledné vyhodnocení dotazníkového šetření u studentů magisterských oborů naleznete zde, u doktorských studijních oborů pak zde.

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ