PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:NABÍDKA STÁŽÍ

Ve školním roce 2012/2013 nabízíme v rámci udržitelnosti projektu PRAK další odborné stáže pro studenty navazujícího magisterského studia a doktorského studia chemických oborů studující na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Stáže jsou určeny pro studenty se zájmem o VaV a předpokládaným budoucím pracovním uplatněním v této oblasti.

Studenti mohou stáž vykonávat kdykoli během roku včetně prázdnin, přihlášky jsou přijímány průběžně. Své žádosti zasílejte na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz.

Stáže jsou nabízeny ve firmách Teva, Synthon, Synthesia, CPN a Farmak. o dohodě se studentem rádi zajistíme stáž i v jiných společnostech s chemickým nebo farmaceutickým zaměřením.

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ