PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:STUDENTSKÉ STÁŽE

V rámci projektu PRAK (Rozvoj spolupráce PRAK v oblasti lidských zdrojů) mají studenti chemických oborů možnost realizovat odbornou stáž v praxi. Praxe se vždy konají ve firmě se zaměřením na chemický nebo farmaceutický obor. Této aktivity se mohou zúčastnit studenti doktorského studia a studenti magisterského studia, kteří se ve své kariéře plánují zaměřit na oblast vědy a výzkumu v oblasti chemie v akademickém prostředí či soukromém sektoru (u studentů magisterského studia se tedy jedná o vybrané studenty).

Stáže jsou realizovány v délce 2-3 týdnů u každého stážisty.

Každý student je před stáží seznámen s cílem stáže a plánovanými odbornými činnostmi stáže, jimiž jsou:

  • seznámení se s hlavními cíli výzkumu společnosti
  • seznámení se s praktickými příklady mezi základním a aplikovaným výzkumem
  • seznámení se s procesem VaV v komerčním sektoru
  • seznámení se s principem uplatňování patentové ochrany ve společnosti
  • seznámení se s praktickými příklady správného uplatnění ochrany duševního vlastnictví
  • seznámení se s tvorbou strategie a plánování výzkumu
  • seznámení se s ekonomickým rozborem výzkumných aktivit
  • podílení se na realizaci výzkumných aktivit v laboratoři
  • seznámení se s přenosem výzkumných aktivit do výroby

Studenta ve firmě vede školitel (zaměstnanec firmy), který je pro stážistu hlavním odborným koordinátorem a konzultantem. Školitel i stážista vyplňují Hodnocení průběhu stáže.

Účastníkovi stáže je z projektu hrazena doprava do místa stáže, stravné během stáže a ubytování v místě stáže, pokud není místo stáže jeho bydlištěm.

Za dobu projektu je počet zapojených studentů do stáží odhadován na 40 osob. V rámci projektu PRAK se stáže začaly realizovat v lednu 2010 a jsou plánovány až do června 2012.

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ