PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE31. 8. 2011 – Seminář Aminokyseliny ve výzkumu léčiv a Syntéza na pevné fázi ve vzdělávání


Průběh akce:


Dne 31. 8. 2011 byl na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci uskutečněn seminář na výše uvedená témeta, která přednesl:

William L. Scott (Research Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology, IUPUI), Přednáška byla veden v angličtině

Stručný popis první části semináře:
This seminar greatly extended solid-phase synthetic methodology through the development of on-resin synthetic procedures that create and utilize “unnatural” amino acids. These amino acids are then used in either previously reported syntheses, substituting for the natural amino acids, or in the creation of new routes to complex substituted mono-, di-, tri-, and tetracyclic biomimetics in which, similar to nature’s alkaloids, the amino acid core is barely recognizable.

Stručný popis druhé části semináře:
This seminar discussed the concept of Distributed Drug Discovery (D3) and how it adapts basic research to enable, on a global scale, the simple, reproducible and inexpensive synthesis of many potential drug-lead molecules for neglected diseases. We have demonstrated this synthetic capability in student labs in Indianapolis (USA), Moscow (Russia), Barcelona (Spain) and Lublin (Poland).

Semináře se zúčastnili posluchači z řad studentů a pedagogů chemických oborů (Univerzita Palackého v Olomouci).

Fotogalerie

Ohlasy na akci

Účastníci (statistika)

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ