PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY24. 11. 2011 – Analytická separace optických izomerů a polárních látek


Průběh akce:

Dne 24.11.2011 byl na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci pořádáno přednáškové odpoledne na téma Analytická separace optických izomerů a polárních látek

V rámci tohoto přednáškového kurzu vystoupili:

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (KACH PřF UP Olomouc)

Separace optických izomerů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

Přednáška profesora Lemra byla zaměřena na obecnou problematiku HPLC separace chirálních látek, na principy rozdělení enantiomerů pomocí chromatografie a na možnosti stacionárních fází pro daný účel.

RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. (KACH PřF UP Olomouc)

Kapilární elektroforéza v separaci optických izomerů

Přednáška doktora Maiera byla zaměřena na využití kapilární elektroforézy v separaci chirálních látek. Dr. Maier ve svém příspěvku shrnul základní aspekty této metodiky a pozornost věnoval také nejnovějším trendům v dané oblasti

Přednášek se zúčastnilo celkem 25 osob, mezi nimiž byli studenti a zaměstnanci UP i dalších tuzemských univerzit a také pracovníci ze soukromé i státní aplikační sféry (např. FN Olomouc, VUOS a.s.).

Ohlasy na akci

Fotogalerie

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ