PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY24. 10. 2011 - Úvod do chemoinformatiky


Průběh akce:

Dne 24. 10. 2011 byla na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci uskutečněna přednáška na téma chemoinformatika, kterou přednesl:

Daniel Svozil, Ph.D. (vedoucí laboratoře informatiky a chemie, VŠCHT Praha)

V průběhu přednášky byli posluchači seznámeni se základy využití výpočetní techniky v organické chemii se zaměřením na farmaceutický výzkum nových léčiv. Posluchači měli možnost vyslechnout výpočetní přístupy k deskripci molekul a dále možnosti definování vztahu mezi fyzikálními a biologickými vlastnostmi molekul pomocí molekulárních deskriptorů. Zmíněny byly také základy tzv. virtuálního screeningu.

Přednášky se zúčastnili posluchači, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci z aplikační sféry (Farmak a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Palackého v Olomouci).

Fotogalerie

Ohlasy na akci

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ