PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY31. 8. 2011 – Polyvalentní ligandy extracelulárních receptorů


Průběh akce:

Dne 31. 8. 2011 byl na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci uskutečněna přednáška, kterou přednesl:

Josef Vágner (Director, The Ligand Discovery Laboratory The Bio5 Institute, The University of Arizona), Přednáška byla veden v angličtině

Stručné sdělení:
Current therapies may exploit either differential metabolism or overexpression of specific individual gene products in aberrant cells. We propose an alternative approach – to specifically target combinations of cell-surface receptors using heteromultivalent ligands (htMVLs). For proof-of-concept, heterobivalent ligands (htBVLs) were constructed with binding motifs as melanocortin peptide ligand combined with either a cholecystokinin peptide ligand or the delta-opioid specific ligand. The two ligands were tethered with linkers of varying rigidity and length and constructed from natural and/or synthetic building blocks.

Akce se zúčastnili posluchači z řad studentů a pedagogů chemických oborů (Univerzita Palackého v Olomouci).

Fotogalerie

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ