PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY11. 5. 2011 – Přednáškové odpoledne


Průběh akce:

Dne 11.5. 2011 se na PřF UP v Olomouci uskutečnila přednáška v rámci řešení projektu PRAK. V rámci přednáškového odpoledne vystoupil:

Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (Centre for New Antivirals and Antineoplastics Charles University in Prague, School of Pharmacy in Hradec Králové),
který ve svém sdělení pohovořil o výzkumu a vývoji v oblasti biologické aktivity nových organických sloučenin obsahujících ve své struktuře laktonovou skupinu. Přednáška měla název „ Přírodní látky s laktonovou funkcí jako předlohy pro vývoj nových léčiv“. Akce se zúčastnilo celkem 15 posluchačů z řad zaměstnanců a studentů UP Olomouc.

Fotogalerie

Ohlasy na akci

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ