PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY30. 6. 2011 – Přednáškové dopoledne zahraničních lektorů


Průběh akce:

Dne 30.6. 2011 se na PřF UP v Olomouci v rámci projektu PRAK uskutečnilo přednáškové dopoledne, na kterém vystoupili celkem tři zahraniční lektoři. Své příspěvky zde přednesli:

Purusotam Basnet (Department of Pharmacy, University of Tromsoe, Norway),
který přednesl příspěvek týkající se současného stavu v oblasti biologicky aktivních polyfenolických sloučenin s názvem “Polyphenols: Genital inflammation and cancer”

Natasa Skalko-Basnet (Department of Pharmacy, University of Tromsoe, Norway),
která pohovořila o významu tvorby rozpustných formulací biologicky aktivních sloučenin jež dramatickým způsobem ovlivňují dostupnost, transport a selektivitu nových, potenciálních léčiv (přednáška “From promising compound to drug: Role of drug carrier”).

Reingold David (Juniata College, Pennsylvania, USA),
který zaměřil svůj originální příspěvek na přípravu nových organických sloučenin (poly)aromatického typu s nevšední strukturou a vlastnostmi (příspěvek s názvem 'Aromatic Systems with Gaps and Holes.')

Akce se zúčastnilo celkem 16 posluchačů z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci.

Fotogalerie

Ohlasy na akci

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ