PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY13. 4. 2011 – Využití organické chemie v biomedicinálním výzkumu


Průběh akce:

Dne 13.4.2011 bylo na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci pořádáno přednáškové odpoledne na téma :

Využití organické chemie v biomedicinálním výzkumu.

V průběhu přednáškového odpoledne představili aktuální směry a výsledky svého výzkumu vědci z VŠCHT Praha (skupina prof. Vladimíra Krále). Úvodní přednášku pak přednesl prof. Viktor Krchňák (University of Notre Dame USA , UP Olomouc), který seznámil posluchače se současnými i budoucími směry výzkumu v oblasti kombinatoriální chemie na KOCH PřF UP.

prof. Viktor Krchňák (University of Notre Dame USA, UP Olomouc)
Complexity oriented synthesis: design and proposed synthesis of compounds with potential to disrupt protein-protein interactions

Ing. Martin Havlík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Trögerovy báze

Ing. Tomáš Bříza, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Stanovení biopolymerů a detekce buněčných struktur pomocí cyaninových barviv

Ing. Robert Kaplánek, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Chelátory železa

Ing. Jakub Rak (VŠCHT Praha)
Formulace léčiv

Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Specifické ligandy pro sacharidové nádorové receptory

Ing. Kamil Záruba, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Modifikace nanočástic pro diagnostické a terapeutické využití

Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Vývoj molekulárních pinzet pro farmaceutické cíle

Přednáškového odpoledne se zúčastnilo celkem 23 posluchačů, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci ze státní i firemní sféry (Farmak a.s., Teva Czech Industries s.r.o., VUOS a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Palackého v Olomouci).

Fotogalerie

Ohlasy na akci

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ