PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:



USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY



23. 11. 2010 - Hmotnostní spektrometr – moderní analytický nástroj


Průběh akce:

Dne 23.11.2010 byla na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci pořádána série přednášek v rámci vzdělávací akce:

Hmotnostní spektrometr – moderní analytický nástroj.

V první přednášce docent Ing. Vladimírem Havlíček, Dr. z Laboratoře charakterizace molekulární struktury Mikrobiologického ústavu AV ČR podal posluchačům přehled používaných ionizačních metod s důrazem na moderní ambientní techniky a hmotnostních analyzátorů s vysokým rozlišením. Přednášku doplnil výkladem o aplikaci hmotnostní spektrometrie ve fungální diagnostice technikami souhrnně označovanými jako „omics“ a v zobrazovaní založeném na distribuci biomolekul o určité molekulární hmotnosti v tkáňových řezech.

Dalším přednášejícím byl RNDr. Miroslav Ryska, CSc., který posluchače uvedl do problematiky využití hmotnostní spektrometrie v bioanalytice malých molekul spojené především s prováděním farmakologických studií. Ústředním tématem přednášky byla validace metod, proces vyžadovaný státními úřady dohlížejícími na přísně regulované procesy uvádění nových léčivých substancí do medicínské praxe.

Závěrem přednáškového dopoledne byl příspěvek profesora RNDr. Karla Lemra, Ph.D., týkající se role hmotnostní spektrometrie ve forenzních vědách. Přednášející se zaměřil na několik oblastí, kde hmotnostní spektrometrie může poskytnout užitečné informace vedoucí k objasnění kriminálních činů a usvědčení pachatelů (např. analýza léčiv a drog, kontrola dopingu, vyšetřování požárů, detekce stop výbušnin apod.).

Přednášky navštívilo celkem 26 posluchačů, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci ze státní i firemní sféry (Státní veterinární ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Teva Czech Industries s.r.o., VUOS a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Palackého v Olomouci).

Fotogalerie

Ohlasy na akci

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ