PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY24. 6. 2010 - Syntéza na pevné fázi


Průběh akce:

Dne 24. 6. 2010 se v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil přednáškový blok na téma:

Syntéza na pevné fázi.

Přednášku přednesl Prof. Viktor Krchňák (University of Notre Dame, USA), jenž pohovořil o základech a využití této syntetické metody a její aplikaci v kombinatoriální chemii. Ve své přednášce seznámil posluchače s principem syntézy organických sloučenin na pevné fázi a porovnal její výhody či nevýhody se syntézou v roztoku. Pozornost věnoval možnostem využití této techniky na konkrétních aplikacích, jako je tvorba chemických knihoven, syntéza peptidů, oligonukleotidů, apod. Porovnány byly různé metodické přístupy syntézy, instrumentální vybavení a analytické postupy při ověřování reaktivity.

Přednášek se zúčastnilo celkem 30 posluchačů z řad studentů, akademických pracovníků (např. UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín) a zaměstnanců firem (Farmak a.s., Teva Pharmaceuticals, VÚOS a.s.).

Fotogalerie

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ