PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY26. 1. 2010 - Současné možnosti využití NMR spektroskopie


Průběh akce:

Dne 26. 1. 2010 se v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci uskutečnil přednáškový blok na téma:

Současné možnosti využití NMR spektroskopie.

Účastníci měli možnost vyslechnout celkem tři odborné přednášky pojednávajících jak o historii a základech, tak i zcela nových variantách a aplikacích této moderní analytické metody.

Prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice - Rybitví) setkání zahájil přednáškou na téma historie, podstata, vývoj a současnost NMR spektroskopie a její současné využití ve spojení s jinými analytickými metodami. Navazující přednášku pak věnoval problematice NMR spektroskopie jiných jader než 1H, 13C a 15N, diskutovány byly vlastnosti ovlivňující rychlost měření NMR spekter a jejich kvalitu pro řadu izotopů. Demonstrováno bylo také praktické využití těchto spekter.

Ing. Jiří Brus, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha) zaměřil svou přednášku na popis současné NMR spektroskopie v pevné fázi. Ing. Brus přiblížil posluchačům základy teorie solid-state NMR, způsob měření vzorků danou technikou, srovnal charakteristiku spekter získaných z roztoku a z pevné fáze a v závěru svého bloku poukázal na možnosti využití této metody ve vybraných aplikacích.

Přednášek se zúčastnilo celkem 40 posluchačů z řad studentů, akademických pracovníků (např. UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín) a zaměstnanců firem (Farmak a.s., Teva Pharmaceuticals, VÚOS a.s.).

Fotogalerie

Ohlasy na akci

Účastníci (statistika)

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ