PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE - OHLASY


18. 4. 2012 - Workshop on Academy and Industry Cooperation 2012


Ohlasy na akci:

Na základě průzkumu provedeného mezi účastníky této série přednášek jsme obdrželi následující zpětnou vazbu:


OTÁZKAPRŮMĚRNÁ ZNÁMKA
1. Aktuálnost tématu4,75
2. Informativní hodnota kurzu4,65
3. Přínos pro další práci4,5
4. Kvalita přednášejících4,9
5. Srozumitelnost výkladu4,5
6. Obdržené materiály4,25
7. Organizační zajištění4,7
8. Celkové hodnocení kurzu4,8

1 (nejhorší) - 5 (nejlepší)


graf

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ